Vellen van bomen

Vellen van bomen
 

Het vellen van bomen kan noodzakelijk zijn om andere bomen meer ruimte te geven of om onveilige situaties te voorkomen of weg te nemen.
Ook ziekte van bomen, beschadiging na bv. een storm, het wegnemen van te veel licht en ruimte en het beschadigen van verhardingen kunnen redenen zijn om over te gaan tot het vellen van bomen.
 
Er wordt eerst bepaald op welke wijze de boom het beste verwijderd kan worden.
Afhankelijk van de situatie maken we gebruik van diverse technieken om bomen op een veilige manier te vellen.